• آموزش هنگ درام
 • تئوری موسیقی
 • cubase
 • تمبک
 • کاخن
 • جیمبی
 • کوزه
 • اودو
 • دمام، دهل
 • دوتار
 • طبلا
 • دهلک

تمامی آموزش ها، مشاوره، انتخاب ساز ، روانشناسی موسیقی، استعداد یابی و برگزاری کنسرت توسط تیم کوشک هنر به صورت رایگان انجام می شود.